+977 9749491159 graceministrynepal@gmail.com

दोस्रो वर्ष

दोस्रो वर्ष

  • पुरानो करार सर्वेक्षण:  प्रत्येक पुरानो करारको पुस्तकको सन्देश र प्रवाहको सर्वेक्षण विशेष गरी इस्राएल राष्ट्रको इतिहासमा ध्यान केन्द्रित गर्न डिजाइन गरिएको।
  • मत्ती (भीग १/२): प्रभु येशूको पार्थिव सेवकाई र सन्देशमा ध्यान केन्द्रित गरेर भविष्यसूचक अध्ययनहरूको निरन्तरता।
  • हस्तलिखित प्रमाण: धर्मशास्त्रको प्रेरणा र संरक्षणका सिद्धान्तहरूको गहिरो अध्ययन, त्यसपछि बाइबल पाठ र अंग्रेजी बाइबल को उत्पादनको इतिहासको सर्वेक्षण। यस पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई संरक्षणको प्रक्रियाको अंग्रेजी फलको रूपमा आधिकारिक संस्करणमा आत्मविश्वास दिन्छ।