+977 9749491159 graceministrynepal@gmail.com

कुनै धर्म होइन

शुद्ध धर्म भनेको टुहुरा र विधवाहरूलाई तिनीहरूको दु:खमा भेट्न, र आफूलाई संसारबाट निष्कलंक राख्नु हो (याकूब १:२७), किनभने ख्रीष्टले मानिसहरूको हृदय जान्नुभएको थियो, फरिसीहरूले पनि यो धर्म पालन गर्न असफल भए। किनकि तिनीहरूले विधवाका घरहरू निल्न्छन्, र बहानाको लागि लामो (व्यर्थ) प्रार्थना गर्छन् (मत्ती २३:१४)।

परमेश्वरको यस अनुग्रहको प्रवन्धमा हामी धर्मलाई अज्ञानी र अन्धो हृदयहरूले तथाकथित क्रिस्चियनहरूद्वारा ईश्वरको अनुग्रहलाई निराश पार्ने र धिक्कार प्राप्त गर्ने स्वर्गीय मार्गको रूपमा समाप्त गर्छौं।

कुनै परम्परा छैन

इस्राएल राष्ट्रले माउन्ट सिनाईदेखि व्यवस्थाको अभ्यास गर्‍यो, शरीरमा भए तापनि तिनीहरूले यसलाई पालन गर्न असफल भए; र अझै पनि परम्पराहरू (मानव निर्मित सिद्धान्तहरू) थप्दै गयो जुन ख्रीष्टले तिनीहरूलाई सेवा गर्दा (रोमी १५:८) रातो हात समात्नुभयो। पछि अन्यजाति राष्ट्रका सेवक पावलले (रोमी १५:१६) प्रचार गरे एफिसी २:८,९: केवल अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा। (रोमी ४:५; तर जसले काम गर्दैन, तर अधर्मीलाई धर्मी ठहराउने उहाँमा विश्वास गर्छ, उसको विश्वास धार्मिकताको लागि गनिन्छ)। जबदेखि पावलले अन्यजाति राष्ट्रहरूका लागि केवल विश्वासको सेवा गरिरहेका थिए, शैतानले आफूलाई धार्मिकताका सेवकहरूको रूपमा परिवर्तन गरे र कामहरू (परम्पराहरू) थप्दै परमेश्वरको यस अनुग्रहको प्रवन्धमा विश्वासलाई व्यर्थ  र प्रतिज्ञालाई प्रभावहिन बनाए (रोमी ४:१४)।

 

... किनकि यदि बेवस्थाद्वारा धार्मिकता आउँछ भने, ख्रीष्ट व्यर्थमा मर्नुभयो। (गलाती २:२१)

हाम्रो विश्वास

[KJV] बाइबल परमेश्वरको वचन जुन परमेश्वर स्वयंद्वारा त्रुटिविना प्रेरित र संरक्षित छ 

भजनसंग्रह १२:६,७; 6 परमप्रभुको शब्दहरू शुद्ध शब्दहरू हुन्:‌ चाँदीलाई माटोको भट्टीमा खारेर शुद्ध पारिएको झैं, सात पल्ट शुद्ध छन्। The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. 7 हे परमप्रभु, तपाईंले ति शब्दहरूलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। तपाईंले यी पुस्ताहरूदेखो सदा-सर्वदाको लागि बचाइराख्‍नुहुनेछ। Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

 • त्रिएक परमेश्वर: एक परमेश्वर तीन व्यक्ति मा अवस्थित छ। 7 किनकि स्वर्गमा अभिलेख राख्ने तीनजना छन्, पिता, वचन र पवित्र आत्मा: र यी तीन एक हुन्। १ यूहन्ना ५:७ 
 • येशू ख्रीष्टको पूर्ण ईश्वरीय रूपमा कुमारीबाट जन्मनुभयो, र पूर्ण रूपमा ईश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। 
 • विश्वास गर्ने सबैलाई अनुग्रहद्वारा स्वतन्त्र रूपमा मुक्ति र अनन्त जीवनको लागि ख्रीष्टको शाब्दिक पुनरुत्थान। (अनुग्रह हाम्रो तर्फबाट ख्रीष्टको पूर्ण कार्य हो)। 
 • अनुग्रहद्वारा मुक्तिको लागि ख्रीष्टको प्रतिस्थापनात्मक प्रायश्चित, केवल विश्वासद्वारा (येशू ख्रीष्टको विश्वासद्वारा)। 
 • हामी छँदै ख्रीष्‍ट हाम्रा निम्‍ति मर्नुभयो (हाम्रा सबै अपराधहरू क्षमा गर्दै) र धर्मशास्त्र अनुसार गाडिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्‍याउनलाई जीवित पारिनुभयो। 
 • हामी १ कोरिन्थी १५:३,४ विश्वास गर्छौं; त्यसैले हामी प्रभु येशूको नाउँमा र परमेश्वरको आत्माद्वारा धोइएका, पवित्र र धर्मी ठहरिएका छौं। 
 • र ख्रीष्टको शरीरमा प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माको साथ छाप लगाइयो र बप्तिस्मा लिइयो जुन क्षणमा हामीले यस संसारमा भएको ख्रीष्टको सबैभन्दा राम्रो ऐतिहासिक बलिदानमा विश्वास गर्छौं। 

सही रूपमा विभाजित पदहरू: रोमी ५:८; १ कोरिन्थी १५:३,४; कलस्सी २:१३; २ कोरिन्थी ५:१९; १ कोरिन्थी ६:११; रोमी ४:२५ एफिसी १:१३; १ कोरिन्थी १२:१३

 

 • हामीलाई उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा एकसाथ बसाउनु भयो। त्यसैले हामी उहाँमा सृष्टि गरिएको नयाँ सृष्टि हौं (उहाँको कारीगरी/राजदूतहरू) असल कामहरूका लागि आदमबाट ख्रीष्टमा परिवर्तन गरिएका; अन्धकारबाट उहाँको 
 • अद्भुत ज्योतिमा; मृत्यु देखि जीवनमा, र ख्रीष्टमा स्वर्गीय स्थानहरु मा सबै स्वर्गीय आशिषहरु को आशीर्वाद पएका छौ।

सही रूपमा विभाजित पदहरू: एफिसी २:१,६; २ कोरिन्थी ५:१७; एफिसी २:१०; २ कोरिन्थी ५:२०; कलस्सी १:१३; रोमी ५:१७,१९; एफिसी १:३

 

 • हामी ख्रीष्टद्वारा विजयी भन्दा बढि हौं। हामीसँग ख्रीष्टमा विजय पहिले नै छ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई (हामीलाई) पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त बनायो। 
 • हामी ख्रीष्टद्वारा विजयी भन्दा बढि हौं। किनभने हामीले पहिले नै ख्रीष्टमा विजय पाएका छौं, किनकि ख्रीष्ट येशूमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई (हामीलाई) पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त बनाएको छ। र अब हामी विश्वासको व्यवस्था अनुसार बाँचिरहेका छौं। हाम्रो मनलाई उहाँको ज्ञानमा नविकरण गर्दै हामी विश्वासमा हिड़छौं दृष्टिमा (हेराईमा) होइन जसले उहाँको महिमाको लागि हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो - ख्रीष्टमा नयाँ मानिस।। 
 • त्यो धन्य आशाको लागि, र स्वर्ग र पृथ्वी दुवैमा शासन गर्नका लागि हाम्रा महान् परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमित उपस्थितिको प्रतीक्षा गर्दछौं। (एफिसी १ः१०) आमेन।
   

सही रूपमा विभाजित पदहरू: रोमी ८:३७; रोमी ८:२; रोमी ३:२७; २ कोरिन्थी ५:७; रोमी १२:२; कलस्सी ३:१०; तीतस २:१३.

यस ईसाईजगतका लगभग हरेक क्रिस्चियनले आफ्नो सुविधा अनुसार बाइबलका निर्देशनहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो विश्वास (सिद्धान्त) लाई सुविधाजनक बनाउने पदहरू छनोट गर्न प्रयोग गर्छन्। सत्यको वचनलाई गलत ढंगले विभाजन गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो व्याख्या यो हो - यदि बप्तिस्माको लागि पानी चाहिन्छ भने, त्यसोभए, किन काठमा झुण्ड्याउनु हुँदैन, जस्तो लेखिएको छ, "काठमा झुण्डिने हरेक मानिस श्रापित छन्:।" यसको मतलब तपाईं श्रापित होइन वा आफ्नै सुविधा अनुसार बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्छ? डेनियल टाइमलाइनलाई प्रेरित 9 मा पावललाई प्रकट गरिएको रहस्य सम्मिलित गर्न रोकिएको थियो र आजको तथाकथित क्रिस्चियन जीवन उहाँका पत्रहरू अनुसार हो जुन अन्यजातिहरूका लागि प्रेरित पावललाई प्रकट गरिएको थियो। तर, केवल भविष्यवाणी-रहस्य-भविष्यवाणीबाट सत्यको वचनलाई सही रूपमा विभाजित गर्नाले बाइबललाई परमेश्वरको अनुग्रहको यस प्रबन्धमा परमेश्वरका निर्देशनहरूको क्रिस्टलीय समझ बनाउँदछ । उनले संसार सुरु भएदेखि लुकेको रहस्य (१ कोरिन्थी २:८) को बारेमा लेखे (रोमी १६:२५), र यो उहाँलाई मात्र प्रकट गरिएको थियो (एफिसी ३:३-५) जुन मण्डली:ख्रीष्टको शरीर हो, र ख्रीष्ट येशूको मृत्यु-गाडिने-पुनरुत्थान हाम्रा पापहरूका लागि विश्वास गरेर हामी उहाँको पुनरुत्थानद्वारा धर्मी ठहरिएका हुन्छौं र उहाँको शरीरको सदस्य बन्न सक्छौं-नयाँ सृष्टि। विश्वासमार्फत अनुग्रहद्वारा।

ख्रीष्टियन सांप्रदायिक धर्मशास्त्रमा मुख्य गरी के सिकाइन्छ?

 • मुक्तिको कुनै आश्वासन छैन (परिवीक्षा, मुक्ति होइन)
 • कामहरू र कार्यहरू जसमा परमेश्वरसँग कुनै योग्यता छैन: पानीको बप्तिस्मा, पुजारीलाई पापहरू स्वीकार गर्ने, वेफर र रक्सी प्राप्त गर्ने, बिजुलीका मैनबत्तीहरू, माला, पुष्टिकरण समारोह, उधारको लागि व्यक्तिगत बलिदानहरू, आफ्नो टाउकोमा खरानी छर्किने।
 • यस प्रकारको मण्डलीको व्यक्तिको विश्वासमा प्रभुत्व छ, र हाम्रो आनन्दको सहयोगी होइन। “हामी तिमीहरूको विश्वासमाथि प्रभुत्व जमाउँनको लागि होइन, तर तिमीहरूको आनन्दका सहायकहरू हौं, किनभने विश्वासद्वारा तिमीहरू खडा छौ। (२ कोरिन्थी १:२४)।
 • तिनीहरूको दिमाग नवीकरण गर्न असफल भएर यसरी यस संसारको अनुरूप; तिनीहरू दृष्टिद्वारा हिंड्छन्।

बाइबलीय प्रबन्धिक धर्मशास्त्रमा के सिकाइन्छ?

 

 • विश्वास मार्फत अनुग्रहद्वारा सबैलाई नि: शुल्क मुक्तिको आश्वासन। (१ कोरिन्थी १५:३,४; एफिसी २:८,९)
 • पर्मेश्वरले सबै काम गर्नुभएको छ! (धर्मशास्त्रले उल्लेख गर्दछ) हामी केवल उहाँले मानवजातिको लागि क्रुसमा के पूरा गर्नुभएको छ सो विश्वास गर्छौं।
 • यसले आनन्द ल्याउँछ, “अब आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासमा सबै आनन्द र शान्तिले भरिदिनुहुन्छ, ताकि तिमीहरू पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा आशामा प्रशस्त हुन सक। (रोमी १५:१३)। हाम्रो हृदयमा, दोष हटाउनुहुन्छ र हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा बाइबल अध्ययन गर्न प्रोत्साहन दिनुहुन्छ।
 • अब हामी अन्ततः परिपक्वतामा बढ्न सक्छौं। हाम्रो लागि अरूलाई अध्ययन गर्न दिनुको सट्टा, हामी परमेश्वरलाई उहाँको बुद्धि र समझ माग्छौं र आफ्नो लागि अध्ययन गर्न को लागी शाब्दिक बाइबल अनिवार्य रूपमा जिम्मेवारी लिन्छौं। (१५ आफूलाई परमेश्वरमा अनुमोदित देखाउनको लागि अध्ययन गर्नुहोस्, लज्जित नहुनु पर्ने कामदार, सत्यको वचनलाई ठीकसँग विभाजित गर्दै। २ तिमोथी २:१५)।
 • हाम्रो दिमागलाई नवीकरण गर्दै र रहस्य प्रकटीकरण अनुसार ख्रीष्टको ज्ञानमा बढ्दै-उहाँको महिमाको लागि-हामी सँगै काम गर्छौं र विश्वासद्वारा हिंड्छौं। आमेन